120" Wrinkle Free Polyester - Khaki

120" Wrinkle Free Polyester - Khaki